Четвер, 18.10.2018, 13:44
Вітаю Вас Гість | RSS

ВД ФССНВ та ПЗ
Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та профзахворювань в Котовському районі

СОЦМАРКЕТИНГ
Не проходь мимо
посилання
статистика
измерьте скорость интернета

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2015 » Липень » 16 » ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНСТРУКТАЖІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
10:46
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНСТРУКТАЖІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Інструкція є нормативним актом, що містить обов'язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці під час виконання ними робіт певного виду або за певною професією на робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства та будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням власника чи уповноваженого ним органу (далі - роботодавець) виконуються ці роботи, трудові чи службові обов'язки.

 Інструкції повинні містити лише ті вимоги щодо охорони праці, до-тримання яких є обов'язковим для самих працівників. Порушення працівником цих вимог повинно розглядатися як порушення трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосовано стягнення згідно з чинним законодавством.

Інструкції видають працівникам на руки безпосередні керівники робіт під підпис у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці під час проведення первинного інструктажу або вивішують на його робочому місці.

Одним з видів навчання з питань охорони праці є інструктаж, в ході якого працівника знайомлять з небезпечними та шкідливими виробничими факторами та ризиками, що існують на його робочому місці, засобами захисту від їх впливу.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю. Проведення інструктажу дозволяє керівнику робіт в ході бесіди перевірити знання працівників у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевірити набуті ними навички безпечних методів праці, звернути їхню увагу на ті помилки, яких вони припускаються під час роботи.

Інструктажі проводять за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.  Працівники, яких приймають на постійну або тимчасову роботу й для подальшої роботи, зобов'язані проходити на підприємстві навчання у формі інструктажів із питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також із правил поведінки та дій під час виникнення аварійних ситуацій, пожеж та стихійного лиха.

Вступний інструктаж необхідно проводити  у кабінеті охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнане, з використанням сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва:

• з усіма працівниками, яких приймають на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

• з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;

• з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження трудового або професійного навчання;

• з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство.

Вступний інструктаж проводить спеціаліст служби охорони праці (у випадку відсутності на підприємстві такої служби - інший фахівець), на якого за наказом (розпорядженням) по підприємству покладено ці обов'язки і який пройшов навчання та перевірку знань із питань охорони праці. Програму та тривалість інструктажу затверджує керівник підприємства. Про проведення вступного інструктажу особа, яка його проводила, вносить запис до журналу реєстрації вступних інструктажів.

Первинний інструктаж проводять до початку роботи на робочому місці:

 • з новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство або до фізичної особи, яка використовує найману працю;
 • якщо працівника переводять з одного структурного підрозділу підприємства до іншого;
 • якщо працівник виконуватиме нову для нього роботу;
 • з відрядженим працівником іншого підприємства, який братиме безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві;
 • з учнями, курсантами, слухачами та студентами навчальних закладів: до початку трудового або професійного навчання; перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо.

Первинний інструктаж на робочому місці проводять індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

Повторний інструктаж на робочому місці: - індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу; - у терміни, визначені нормативно-правовими актами з охорони праці, які діють у галузі, або роботодавцем  з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше: на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці; для решти робіт - 1 раз на б місяців.

 Роботодавець має право звільнити від повторного інструктажу працівників, участь у виробничому процесі яких не пов'язана з безпосереднім обслуговуванням об’єктів, машин, механізмів, устаткування; застосуванням приладів та інструментів, збереженням або переробкою сировини, матеріалів тощо.

Позаплановий інструктаж проводять з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці:

 • при введенні в дію нових або переглянутих нормативно правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;
 • при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;
 • при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
 • при перерві в роботі виконавця робіт більше ніж на 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів.

 Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначають у кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

Цільовий інструктаж проводять з працівниками:

 • під час ліквідації аварії або стихійного лиха;
 • під час проведення робіт, на які, відповідно до законодавства, оформлюють наряд-допуск, наказ або розпорядження.

Обсяг і зміст цільового інструктажу визначають залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

Всі інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж. Якщо є незадовільні результати перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів, то протягом 10 днів додатково проводять інструктаж і повторна перевірку знань. Якщо незадовільні результати перевірки знань є після цільового інструктажу, то допуску до виконання робіт не надають. Повторна перевірка знань при цьому не дозволяється. Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та їх допуск до роботи, особа, яка проводила інструктаж, робить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску,

цільовий інструктаж реєструють в цьому наряді-допуску.

Дублювання вводиться для працівників, функціональні обов'язки яких пов'язані: із забезпеченням безаварійної роботи об’єктів підвищеної небезпеки, з виконанням окремих робіт підвищеної небезпеки (теплові та атомні електричні станції, гірничодобувні підприємства та інші подібні об’єкти, порушення технологічних режимів яких несе загрозу для працівників та навколишнього середовища).

Стажування вводиться для працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки, передбачені Переліком робіт підвищеної небезпеки і на яких не поширюється обов'язкове дублювання. Тобто  стажування або дублювання вводять лише тоді, коли цього вимагають правила з охорони праці, що поширюються на цей вид економічної  діяльності. Під час розроблення на підприємстві свого Положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці необхідно передбачити (якщо цього вимагають галузеві нормативно-правові акти з охорони праці) проведення для новоприйнятих на підприємство працівників обов'язкового стажування протягом не менше 2- 15 змін або дублювання протягом не менше шести змін. Дублювання (стажування) проводять після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників. Допуск до стажування (дублювання) оформлюють наказом. У наказі визначають тривалість стажування (дублювання) та зазначають прізвище працівника, відповідального за проведення стажування (дублювання). Тривалість стажування (дублювання) залежить від стажу та характеру роботи, а також від кваліфікації працівника.

Після закінчення стажування (дублювання) проводять перевірку знань вимог безпеки у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів особою, яка проводила інструктаж. Працівника допускають до самостійної роботи при задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці. Допуск до роботи оформлюють наказом (розпорядженням) роботодавця (або керівника структурного підрозділу), про що роблять запис у журналі реєстрації інструктажів. Якщо працівник не оволодів необхідними виробничими навичками чи отримав незадовільну оцінку з протиаварійних та протипожежних тренувань, стажування (дублювання) новим наказом може бути продовжено на термін, не більше двох змін.

********************************************************************************************************

Завантажити макети журналів стосовно проведення інструктажів

Категорія: наші консультації | Переглядів: 468 | Додав: newkot
Пошук
Вхід користувача
"рання" профілакти
наш час

Copyright Відділення ВДФССНВ та ПЗ в Котовському районі © 2018
Конструктор сайтів - uCoz