Понеділок, 19.11.2018, 21:22
Вітаю Вас Гість | RSS

ВД ФССНВ та ПЗ
Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та профзахворювань в Котовському районі

СОЦМАРКЕТИНГ
Не проходь мимо
посилання
статистика
измерьте скорость интернета

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2016 » Червень » 19 » КОЖЕН МАЄ ПРАВО...
19:04
КОЖЕН МАЄ ПРАВО...

Кожен має право  на належні, безпечні і здорові  умови праці” - гарантовано основним законом нашої держави. Достойна праця – це, в першу чергу, безпечна праця.

Протягом багатьох років локомотивне депо Котовськ достойно виконує покладені на нього завдання з ремонту і експлуатації електровозів змінного струму серії ВЛ80с, ВЛ80т, ВЛ60п/к, ВЛ60к, ВЛ40у, 2ЕЛ5, 2ЕС5К,  а також виконує технічне обслуговування ТО-3 і поточний ремонт ПР-1 маневрових тепловозів серії ЧМЕ3.

 Локомотивне депо Котовськ  відноситься до підприємств, де керівництво повністю несе відповідальність за створення безпечних і здорових умов праці, навчання працівників безпечним методам праці, попередження випадків травматизму, профзахворювань, аварій і пожеж.

Травматизм завдає значної моральної і матеріальної шкоди, тому безпеці праці в депо приділяється велика увага, з метою його недопущення.

У сучасному високомеханізованому виробництві в депо на працівника впливають різноманітні фактори, що змінюють умови і безпеку праці. У зв'язку з цим організаційна структура забезпечення охорони праці повинна бути оперативною і враховувати їхній комплексний вплив, вчасно виявляти, усувати і не допускати травмонебезпечних ситуацій.

Керівництво депо вважає, що поліпшення стану охорони праці в депо може бути досягнуто шляхом переходу від окремих розрізнених заходів до системи планомірного цілеспрямованого управління цією діяльністю з чітким визначенням для кожного структурного підрозділу підприємства переліку та змісту завдань і функцій управління.

На цей час дотримання вимог нормативно-правових актів про охорону праці в депо здійснюється шляхом забезпечення функціонування СУОП, тобто шляхом планомірного виконання спеціальних і загальних функцій управління охороною праці.

Система управління охороною праці в локомотивному депо Котовськ  - це сукупність взаємозв’язаних правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та управлінських рішень, спрямованих на запобігання аваріям, нещасним випадкам, професійним захворюванням та створення безпечних умов праці на виробництві. Також - це сукупність взаємопов’язаних органів управління підприємством (підрозділом), які на підставі комплексу    нормативно-правової документації ведуть цілеспрямовану, планомірну діяльність з метою виконання поставлених завдань з охорони праці.

Важливим елементом системи управління охороною праці в депо є служба охорони праці, яка складається з трьох працівників: начальника сектору охорони праці Дідик Ж.В. та  інженерів з охорони праці Розової С.О. та Чернецького В.М.

Служба  здійснює на підприємстві наступні функції :

 

організовує та проводить навчання з питань охорони праці працівникам  в навчальному класі сектору, та приймає участь в перевірці знань з питань охорони праці;

 

розробляє за участю сторін колективного договору й реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

 

забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються;

 

організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів;

 

забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів;

 

розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі - акти підприємства) та встановлює правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує (безоплатно) працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці;

 

здійснює контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;

організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками в галузі охорони праці.

 

Отже, функціонування системи управління охороною праці здійснюється шляхом організаційної роботи фахівця з охорони праці та керівництва депо.

Крім цього, в депо  функціонує система матеріального заохочення трудових колективів за працю без травм.

В депо яскравим прикладом соціального партнерства є робота по стимулюванню працівників за роботу без порушень вимог охорони праці, яка здійснюється керівництвом депо, службою охорони праці депо, профспілки та за участю  служби оплати праці із залученням, при необхідності, інших служб підприємства.

Моральне заохочення працівників за досягнення у забезпеченні охорони праці здійснюється шляхом нагородження  почесними грамотами, присвоєння почесних звань, занесення на «Дошку пошани» тощо.

Матеріальне заохочення за підвищення рівня охорони праці здійснюється преміюванням, також шляхом нагородження подарунками колективів депо та окремих працівників.

Матеріальні санкції за недотримання (порушення, незабезпечення) норм і вимог охорони праці здійснюють шляхом повного чи часткового позбавлення або зниження розмірів премії, оголошення догани, позбавлення талону попередження з охорони праці.

В 2016 році в локомотивному депо Котовськ Одеської залізниці за традицією проведений Конкурс дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей», який почав свій шлях під егідою Держгірпромнагляду. Керівництво та профспілкова організація депо теж вважають, що   навчання працюючих безпечним умовам праці - одна з головних складових в охороні праці, а тому розпочинати виховувати небайдужість до цінності власного життя і здоров'я, життя і здоров'я оточуючих, формування високої культури безпеки праці слід ще з раннього дитинства.

Методи підвищення ефективності системи управління охороною праці

Перед кожною потенційною небезпечною роботою складається план її виконання, виписується наряд-допуск, проводиться детальний цільовий інструктаж. При першому порушенні правил безпеки порушника попереджають, а при повторному порушенні чинять згідно з КЗпП.

В депо доцільно здійснюється систематичне інженерне забезпечення системи управління охороною праці шляхом приведення виробничого обладнання, технологічних процесів, будівель і споруд, санітарно-гігієнічного стану, санітарно-побутового забезпечення у відповідність до вимог нормативних актів з охорони праці із застосуванням сучасних методів інжинірингу.

Протягом 2016 року в депо з метою поліпшення умов праці проведена велика робота з приведення приміщень та обладнання до стану відповідного вимогам санітарних норм та інших нормативно-правових актів  з охорони праці, а саме:

ремонт дахів в цехах депо;

виготовленy тренажерe електровоза 2ЕС5К з пультом управління натуральної величини і комп’ютерною програмою керування потягів на закріплених плечах обслуговування для вдосконалення навчання локомотивних бригад.

У сучасних ринкових умовах відбуваються безперервні суттєві зміни в технологіях, тому підприємства для збереження конкурентоспроможності змушені весь час перебудовувати виробничий процес із застосуванням системного підходу. Основним інструментом сучасного менеджменту стає аудит, моніторинг і маркетинг, інжиніринг, навчання персоналу. Якщо аудит і моніторинг визначають реальний стан підприємства, у т. ч. стан охорони праці, маркетинг передбачає необхідні заходи, то інжиніринг  здійснює необхідні технологічні й організаційні заходи щодо проектування, побудови, радикального перепроектування і перебудови  всіх процесів, у т. ч. і заходи з охорони праці, для досягнення суттєвого поліпшення показників діяльності підприємства.

Системний підхід - запорука успіху підприємства як в загальній його діяльності, так і в галузі охорони праці.

У сучасних ринкових умовах відбуваються безперервні суттєві зміни в технологіях, тому підприємства для збереження конкурентоспроможності змушені весь час перебудовувати виробничий процес із застосуванням системного підходу. Основним інструментом сучасного менеджменту стає аудит, моніторинг і маркетинг, інжиніринг, навчання персоналу. Якщо аудит і моніторинг визначають реальний стан підприємства, у т. ч. стан охорони праці, маркетинг передбачає необхідні заходи, то інжиніринг  здійснює необхідні технологічні й організаційні заходи щодо проектування, побудови, радикального перепроектування і перебудови  всіх процесів, у т. ч. і заходи з охорони праці, для досягнення суттєвого поліпшення показників діяльності підприємства.

Системний підхід - запорука успіху підприємства як в загальній його діяльності, так і в галузі охорони праці.

Існує ряд підходів щодо підвищення ефективності системи управління охороною праці на сучасному етапі: вдосконалення нормативно-правової бази охорони праці, підвищення кваліфікації і якості навчання фахівців, пропаганда передового досвіду організації трудового процесу, впровадження інформаційних технологій тощо.

Досвід сучасних підприємств показує, що підвищення ефективності охорони праці досягається шляхом забезпечення функціонування системи управління охороною праці, щорічної паспортизації цехів з охорони праці, атестації робочих місць за умовами праці, застосування морального і матеріального стимулювання керівників підрозділів і працівників, проведення щомісячно «Днів охорони праці» і оцінки профілактичної роботи керівників всіх рівнів управління, модернізації виробництва, уважного, сумлінного ставлення роботодавця до питань охорони праці, з якого беруть приклад керівники структурних підрозділів і працівники. Всі заходи з охорони праці керівництво депо реалізовує завдяки функціонуванню системи управління охороною праці (СУОТ).

Тому розробка методики прогнозування та визначення мінімуму травматизму, навчання з охорони праці, підвищення стимулювання працівників, стратегічного планування охорони праці мають цінний практичний характер, оскільки сприяють поступовому перетворенню системи охорони праці з фактору проблемного в один із головних факторів соціальної стабільності та економічного розвитку як локомотивного депо Котовськ , так й «Укрзалізниці» в цілому.

Керівництво локомотивного депо Котовськ зацікавлено у створенні здорових та безпечних умов праці, адже це - категорія економічна: не можна надавати якісні послуги в незадовільних умовах. Там, де умови праці безпечні - гарантовано й прибуток.

Безперечно, підвищення рівня безпеки та гігієни праці на виробництві позитивно впливає на економічний та соціальний розвиток підприємства, проте насамперед необхідно змінити ставлення до проблем безпеки і приділяти увагу вихованню та навчанню безпечного життя та роботи.

Тому основне завдання - переконати кожного працівника, що від його дій залежить життя та здоров`я не тільки його самого, а й оточуючих.

Сергій Кушніров.

Переглядів: 239 | Додав: newkot
Пошук
Вхід користувача
"рання" профілакти
наш час

Copyright Відділення ВДФССНВ та ПЗ в Котовському районі © 2018
Конструктор сайтів - uCoz